LGC Standard

Chuẩn LGC do LGC Group sản xuất và phân phối. Tập đoàn LGC (Laboratory of the Government Chemist), là một công ty chuyên về đo lường và công cụ khoa học đời sống, cung cấp giải pháp và đóng vai trò quan trọng trong chính phủ Vương Quốc Anh.

LGC cũng tổ chức Phòng thí nghiệm Đo lường Quốc gia (NML) của Vương quốc Anh để đo lường hóa học và sinh học, thực hiện các phép đo có độ chính xác cao để chẩn đoán, trị liệu nâng cao, an toàn và bảo mật, v.v.

Thông báo Himedia