Máy PCR và qPCR

Máy PCR hay máy luân nhiệt dùng để khuếch đại DNA. Là một thiết bị cần thiết cho phòng thí nghiệm, phòng xét nghiệm sinh học phân tử...

Máy PCR thường bao gồm: Bộ phận điều khiển điện tử (Bo mạch) và khối gia nhiệt (block) có các lỗ để chứa các ống đựng mẫu.

Thông báo Himedia