Nuôi Cấy Mô Thực Vật

Adenine Hemisulfate (BR, TQ)

1.450.000 chưa VAT
250.0002.000.000 chưa VAT
250.0002.800.000 chưa VAT
250.0004.500.000 chưa VAT
350.0003.000.000 chưa VAT
360.0001.800.000 chưa VAT
480.0001.400.000 chưa VAT
120.000750.000 chưa VAT
25.00039.000 chưa VAT

Nuôi Cấy Mô Thực Vật

Hủ nhựa nuôi cấy nhiều size

45.00085.000 chưa VAT

Nuôi Cấy Mô Thực Vật

Pence kẹp (hàng tốt, nhiều size)

250.000350.000 chưa VAT
170.000 chưa VAT

Thông báo Himedia