Nuôi Cấy Mô Thực Vật

2-Aminopurine ≥99% Sigma Aldrich

5.700.000 chưa VAT

Cytokinin

2-IP >98%

2.800.000 chưa VAT
Giảm giá!
1.200.000 chưa VAT
Giảm giá!
2.000.000 chưa VAT
HOT
650.0006.080.000 chưa VAT

Duchefa Biochemie

ABSISIC ACID (S-ABA)

2.200.000 chưa VAT

Nuôi Cấy Mô Thực Vật

Activated Charcoal than hoạt tính

Liên hệ để báo giá

Duchefa Biochemie

Adenine Hemisulphate 99%

2.200.00014.250.000 chưa VAT