Pipet (pipette) thẳng hay còn gọi là ống hút thủy tinh dùng để hút và phân phối chất lỏng. Nó thường được dùng với quả bóp cao su

Thông báo Himedia