Hóa chất chuẩn

(1S,2R,5R)-(+)-Isomenthol

Liên hệ để báo giá
Liên hệ để báo giá
Liên hệ để báo giá

Nuôi Cấy Mô Thực Vật

2-Aminopurine ≥99% Sigma Aldrich

5.700.000 chưa VAT
Liên hệ để báo giá
Liên hệ để báo giá
Ngưng SX
Liên hệ để báo giá