Sigma Aldrich

Hóa chất Sigma Aldrich ( thuộc tập đoạn Sigma-Aldrich Pte. Ltd) chuyên về hóa chất thí nghiệm cao cấp.

Sigma Aldrich cung cấp các loại hóa chất chuẩn, chất chuẩn phân tích, chuẩn dược điển, chuẩn thứ cấp, chuẩn làm việc, dung môi, dung môi sắc ký, hóa chất cơ bản, hóa chất có độ tinh khiết cao. Sigma Aldrich có nhiều nhãn hàng như: Sigma, Aldrich, Sigma-Aldrich, Supelco, Millipore.

Liên hệ để báo giá
Liên hệ để báo giá

Hóa chất chuẩn

(1S,2R,5R)-(+)-Isomenthol

Liên hệ để báo giá
Liên hệ để báo giá
Liên hệ để báo giá
Liên hệ để báo giá

Sigma Aldrich

1,4-Naphthoquinone 97%

Liên hệ để báo giá
Liên hệ để báo giá
Liên hệ để báo giá

Nuôi Cấy Mô Thực Vật

2-Aminopurine ≥99% Sigma Aldrich

5.700.000 chưa VAT
Liên hệ để báo giá