Liên hệ để báo giá
Liên hệ để báo giá

Sigma Aldrich

Acetophenone 99%

Liên hệ để báo giá
Liên hệ để báo giá

Nuôi Cấy Mô Thực Vật

Activated Charcoal than hoạt tính

Liên hệ để báo giá
1.450.000 chưa VAT
Liên hệ để báo giá