Máy đo pH

Bút đo pH Eco pH+

1.500.000 chưa VAT

Thiết bị thí nghiệm

Khúc xạ kế độ cồn

1.600.000 chưa VAT

Thiết bị thí nghiệm

Khúc xạ kế độ ngọt

1.600.000 chưa VAT

Thiết Bị Phòng Nuôi Cấy Mô

Máy đo cường độ ánh sáng

2.600.000 chưa VAT

Thiết Bị Phòng Nuôi Cấy Mô

Máy đo cường độ sáng

1.400.000 chưa VAT

Thiết bị thí nghiệm

Máy đo Oxy hòa tan

9.900.000 chưa VAT