Liên hệ để báo giá

Nuôi Cấy Mô Thực Vật

Chitosan from shrimp shells, practical grade

Liên hệ để báo giá
-3%

Biobasic Canada

Chitosan tinh khiết

1.800.000 chưa VAT
Liên hệ để báo giá
Liên hệ để báo giá

Hóa Chất Trung Quốc

Cobalt Chloride Hexahydrate CoCl2.6H2O

180.000 chưa VAT
350.000 chưa VAT
1.100.000 chưa VAT
150.000 chưa VAT

Duchefa Biochemie

D-Mannitol

1.350.000 chưa VAT