Nuôi cấy mô thực vật

Bột agar – agar Việt Nam

350.000