Nuôi Cấy Mô Thực Vật

Chitosan from shrimp shells, practical grade

Liên hệ để báo giá
-3%

Biobasic Canada

Chitosan tinh khiết

1.800.000 chưa VAT
Liên hệ để báo giá

Thông báo Himedia