1.200.00011.650.000 chưa VAT
950.0002.200.000 chưa VAT

Thông báo Himedia