Duchefa Biochemie

L-Phenylalanine >99%

1.450.0005.400.000 chưa VAT