Thiết Bị Phòng Nuôi Cấy Mô

Máy đo cường độ ánh sáng

2.600.000

Thiết Bị Phòng Nuôi Cấy Mô

Máy đo cường độ sáng

1.400.000