Thiết bị phòng nuôi cấy mô

Máy đo cường độ ánh sáng

2.600.000,0

Thiết bị phòng nuôi cấy mô

Máy đo cường độ sáng

1.400.000,0