0.5M EDTA, pH 8.0

(đánh giá) 0 đã bán

Liên hệ để báo giá

Code: ML014
pH 7.9 – 8.1
Không có DNAse
Trữ nhiệt độ phòng
Hãng Himedia Labs

CONTACT WITH SBC SCIENTIFIC

🌍 568/52 Lê Văn Việt, Long Thạnh Mỹ, Tp. Thủ Đức, Tp HCM
💌 info@sbc-vietnam.com
📱 0945677929

Thông báo Himedia