1-(2,6-dichlorophenyl)-2-indolinone

1-(2,6-dichlorophenyl)-2-indolinone

  1. Mã code: CDS003362-500MG
  2. Quy cách: 500mg
  3. Molecular Weight C14H9Cl2NO = 278.13