1,1,3,3-Tetramethoxypropane 99%

1,1,3,3-Tetramethoxypropane 99%

  1. Mã code: 108383-100ML
  2. Quy cách: 100ML
  3. Hãng sản xuất: Sigma Aldrich
  4. Assay: 99%
  5. Bảo quản: nhiệt độ phòng