2-Aminopurine ≥99% Sigma Aldrich - Hóa Chất Thí Nghiệm

2-Aminopurine ≥99% Sigma Aldrich

5.655.000

2-Aminopurine ≥99%

  1. Mã code: A3509-100MG
  2. Mã CAS: 452-06-2
  3. Quy cách: 100mg
  4. Tan trong Formic acid
  5. assay ≥99%
  6. mp 280-282 °C (lit.)
  7. Lưu trữ ở: 2-8°C
  8. Hãng Sigma Aldrich Mỹ
  9. Tham khảo Colchicine

3 in stock

Description

Hits: 1189

2-Aminopurine ≥99% (2-AP) – Hãng Sigma Aldrich

2 Aminopurine là chất gây đột biến, trong nuôi cấy lai tạo giống, đặc biệt là Lan người ta hay sử dụng chất này.

2 Aminopurine là tác nhân hóa học gây đột biến trong gen của thực vật, làm thay đổi cấu trúc DNA.

Có loại tác động vào giai đoạn sao chép, làm sai hỏng DNA trong giai đoạn sao chép như bromouracil hay 2-amino purine là các đồng đẳng của bazơ purine và uracil, cũng có loại tác động trực tiếp lên gen, làm biến đổi các bazơ nitơ.

Ví dụ trường hợp tác động của bromouracil: Do đặc điểm cấu tạo của bromouracil mà nó có thể bắt cặp bổ sung với bazơ adenine thay vị trí của thymine, đồng thời cũng có thể bắt cặp bổ sung với bazơ guanine thay vị trí của cytosine , do vậy, sau vài lần sao chép từ cặp A−T ban đầu có thể chuyển thành cặp G−C.

 

 

Facebook Comments

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “2-Aminopurine ≥99% Sigma Aldrich”

Your email address will not be published. Required fields are marked *