2-Bromoacetophenone 98%

2-Bromoacetophenone 98%

  1. Mã code: 115835
  2. Mã cas: 70-11-1
  3. Quy cách: 5G, 100G, 500G
  4. Tên gọi khác: ω-Bromoacetophenone, Phenacyl bromide
  5. assay 98%
  6. Nhiệt độ sôi: 135 °C/18 mmHg (lit.)
  7. NHiệt độ nóng chảy: 48-51 °C (lit.)
  8. Hãng Sigma Aldrich