2,2-Diphenyl-1-Picrylhydrazyl (DPPH), Extrapure (SRL)

0

2,2-Diphenyl-1-Picrylhydrazyl (DPPH), Extrapure (SRL)

  • Code: 29128
  • Quy cách: 1G
  • Độ tinh khiết >95%
  • Molecular Weight  C18H12N5O6  = 394.32
  • Màu: Màu tím đen hoặc xanh
  • Dạng bột
  • Điểm nóng chảy: 125 – 145°C
  • Lưu trữ 2-8oC
  • Hãng SRL (Sisco Research Laboratories)

5 in stock

Categories: , Tag: