2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH)

2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH)

 1. Code: D9132-1G; sản phẩm được thay thế bằng DPPH Alfa
 2. Mã CAS: 1898-66-4
 3. Quy cách: 5G
 4. Màu: xanh
 5. Molecular weight: C18H12N5O6=394.32
 6. mp:  ~135 °C (dec.)(lit.)
 7. Trữ ở 2-8oC
 8. Hãng Sigma Aldrich
 9. Tham khảo TROLOX
 10. Tham khảo: IPTG
 11. Tham khảo: TPTZ
COA DPPH