2,2,4-Trimethylpentane

(đánh giá) 0 đã bán

Liên hệ để báo giá

2,2,4-Trimethylpentane analytical standard

 1. Mã code: 59030-5ML
 2. Mã CAS:  540-84-1
 3. Quy cách: 5ml
 4. Chuẩn phân tích
 5. Assay 99.7% (GC)
 6. Ứng dụng HPLC, GC
 7. vapor density 3.9 (vs air)
 8. vapor pressure 41 mmHg ( 21 °C)
 9. expl. lim. 6 %
 10. refractive index n20/D 1.391(lit.)
  n20/D 1.391
 11. bp 98-99 °C(lit.)
 12. mp −107 °C (lit.)
 13. density 0.692 g/mL at 25 °C(lit.)
 14. format neat
 15. Hãng Sigma Aldrich

Thông báo Himedia