2,3,5,4′-Tetrahydroxystilbene 2-O-β-D-glucoside ≥98% (HPLC)

(đánh giá) 0 đã bán

Liên hệ để báo giá

2,3,5,4′-Tetrahydroxystilbene 2-O-β-D-glucoside ≥98% (HPLC)

  1. Mã code: SML0834
  2. Mã CAS: 82373-94-2
  3. Quy cách: 5mg, 25mg
  4. Tên gọi khác: 2,4-Dihydroxy-6-[(1E)-2-(4-hydroxyphenyl)ethenyl]phenyl β-D-Glucopyranoside, EH-201, THSG, Tetrahydroxystilbene glucoside
  5. Empirical Formula (Hill Notation) C20H22O9
  6. Assay: >98%(HPLC)
  7. Dạng bột
  8. Màu: trắng – nâu
  9. Bảo quản: -20oC
  10. Hãng Sigma Aldrich

Các-hình-thức-thanh-toán