2,4D (2,4-Dichlorophenoxyacetic acid)

(đánh giá) 15004 đã bán

650.0001.000.000 chưa VAT

  • Mã sản phẩm: D0911
  • CAS number 94-75-7
  • Assay > 96 %
  • Molecular weight C8H6Cl2O3 = 221.0
  • Tên gọi khác: 2,4D; hedonal; trinoxol; 2.4D; 2.4 D; (2,4-dichlorophenoxy)acetic acid
  • Bảo quản ở nhiệt độ phòng
  • Tan trong NaOH
  • Xuất xứ: Duchefa Hà Lan
Thường được mua cùng
1 × α-naphtalene acetic acid( NAA)

Còn 12 sản phẩm

650.000 chưa VAT
1 × Indole-3-butyric acid (IBA)

Còn 5 sản phẩm

1.900.000 chưa VAT
1 × 6bap(6-Benzylaminopurine) >99% - 5g

Còn 11 sản phẩm

1.700.000 chưa VAT
1 × Kinetin >98%

Còn 6 sản phẩm

1.000.000 chưa VAT

Thông báo Himedia