2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol (Cas 128-37-0)

(đánh giá) 0 đã bán

250.0001.050.000 chưa VAT

Code: U0111
Cas: 128-37-0
Tan trong Ethanol, chloroform, DMSO, và DMF
Lưu trữ nhiệt độ phòng
Hãng BOSF TQ

Thông báo Himedia