2,6-Dichloroindophenol sodium salt hydrate

Liên hệ để báo giá

2,6-Dichloroindophenol sodium salt hydrate
(suitable for vitamin C determination, BioReagent)

  1. Mã code: D1878-5G và D1878-25G
  2. Mã CAS:
  3. Quy cách: 5G và 25G
  4. product line BioReagent
  5. Dạng bột
  6. Tan trong H2O: soluble 10 mg/mL, clear, blue to very deep blue
  7. suitability suitable for vitamin C determination
  8. Featured Industry Food and Beverages
  9. Hãng Sigma Aldrich
Freeship cho đơn hàng > 1 triệu