2,6-Dichloroindophenol sodium salt hydrate

(đánh giá) 0 đã bán

Liên hệ để báo giá

2,6-Dichloroindophenol sodium salt hydrate
(suitable for vitamin C determination, BioReagent)

  1. Mã code: D1878-5G và D1878-25G
  2. Mã CAS:
  3. Quy cách: 5G và 25G
  4. product line BioReagent
  5. Dạng bột
  6. Tan trong H2O: soluble 10 mg/mL, clear, blue to very deep blue
  7. suitability suitable for vitamin C determination
  8. Featured Industry Food and Beverages
  9. Hãng Sigma Aldrich

CONTACT WITH SBC SCIENTIFIC

🌍 568/52 Lê Văn Việt, Long Thạnh Mỹ, Tp. Thủ Đức, Tp HCM
💌 info@sbc-vietnam.com
📱 0945677929

Thông báo Himedia