3,4-Dihydroxy-L-phenylalanine

2.690.000

3,4-Dihydroxy-L-phenylalanine

  1. Mã code: D9628-5G
  2. Mã CAS: 59-92-7
  3. Quy cách: 5G
  4. Assay: 98%(TLC)
  5. Tên gọi khác:  3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-L-alanine, L-3-Hydroxytyrosine, L-DOPA, Levodopa
  6. Hãng Sigma Aldrich

Description

Hits: 122

3,4-Dihydroxy-L-phenylalanine

Ứng dụng
3,4-dihydroxy-L-phenylalanine hoặc L-DOPA đã được sử dụng để nhuộm melanocytes. Nó cũng đã được sử dụng để nghiên cứu ảnh hưởng của nó đối với mô hình Drosophila của bệnh Parkinson.

Hoạt động sinh hóa / vật lý
3,4-Dihydroxy-L-phenylalanine hoặc L-DOPA là một đồng phân tự nhiên của tiền chất ngay lập tức của dopamine vượt qua hàng rào máu não. Nó được sử dụng để điều trị bệnh Parkinson  và là sản phẩm của tyrosine hydroxylase.

Các tính năng và lợi ích
Hợp chất này cũng được cung cấp như một phần của Thư viện Hợp chất hoạt động dược lý (LOPAC®1280) của Sigma, một bộ sưu tập các hợp chất chất lượng cao, sẵn sàng để sàng lọc.

Thông tin hợp pháp
LOPAC là nhãn hiệu đã đăng ký của Sigma-Aldrich Co. LLC

Bình luận Facebook

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “3,4-Dihydroxy-L-phenylalanine”

Your email address will not be published. Required fields are marked *