5,5′-Dithiobis(2-nitrobenzoic acid) ReagentPlus®, 99%

Liên hệ để báo giá

5,5′-Dithiobis(2-nitrobenzoic acid)

  1. Mã code: D218200
  2. Mã cas: 69-78-3
  3. Quy cách: 1G, 5G, 10G
  4. Tên gọi khác: 3-Carboxy-4-nitrophenyl disulfide, 6,6′-Dinitro-3,3′-dithiodibenzoic acid, Bis(3-carboxy-4-nitrophenyl) disulfide, DTNB, Ellman’s Reagent
  5. grade ReagentPlus®
  6. assay 99%
  7. mp 240-245 °C (dec.) (lit.)
  8. Hãng Sigma Aldrich
Freeship cho đơn hàng > 1 triệu