5x DNA Loading Buffer Blue

1.060.000

DNA Loading Buffer Blue (5x) là một giải pháp sẵn sàng sử dụng thuận tiện để chuẩn bị mẫu cho điện di DNA. DNA Loading Buffer Blue được trộn sẵn với màu xanh bromophenol.

  1. Quy cách:2x1ml
  2. Mã code: BIO-37045

2 in stock