ABSISIC ACID (S-ABA)

2.200.000

(+) Abscisic acid (Dormin, ABA)

  1. Mã code:  A0941
  2. CAS: [21293-29-8]
  3. Quy cách: 100mg
  4. Tên gọi IUPAC: (2Z,4E)-5-[(1S)-1-hydroxy-2,6,6-trimethyl-4-oxocyclohex-2-en-1-yl]-3-methylpenta-2,4-dienoic acid
  5. Tên gọi khác: (2Z,4E)-(S)-5-(1-Hydroxy-2,6,6-trimethyl-4-oxo-2-cyclohexen-1-yl)-3-methyl-2,4-pentanedienoic acid; Dormic acid
  6. Grade: Reagent
  7. Trữ: -25oC tới -15oC
  8. Hãng Duchefa Hà Lan

2 in stock