Acetic acid glacial 99.7% for analysis

1,0

Acetic acid glacial 99.7% for analysis

  1. Mã code: A/0400/PB17
  2. Mã CAS: 64-19-7
  3. Quy cách: 2,5L
  4. Công thức hóa học: CH3COOH
  5. Molecular Weight (g/mol): 60.052
  6. Không màu
  7. pH: 2.5
  8. Vapor Density: 2.1
  9. Boiling Point: 117°C
  10. Hãng Fisher Mỹ

10 in stock