Acetonitrile for HPLC, gradient grade, ≥99.9%

Acetonitrile for HPLC

 1. Mã code: 34851-1L
 2. Mã cas: 75-05-8
 3. Quy cách: 1L
 4. Tên gọi khác: ACN, Cyanomethane, Ethyl nitrile, Methyl cyanide
 5. Molecular Weight CH3CN = 41.05
 6. grade for HPLC, gradient grade
 7. vapor density 1.41 (vs air)
 8. vapor pressure 72.8 mmHg ( 20 °C)
 9. assay ≥99.9%
 10. autoignition temp. 973 °F
 11. expl. lim. 16 %
 12. baseline drift measuring range ≤15 mAU (210 nm)
 13. Bảo quản nhiệt độ phòng
 14. Hãng Sigma Aldrich

Description

Hits: 8

Acetonitrile for HPLC, gradient grade, ≥99.9%

 • Acetonitril (MeCN) được sử dụng rộng rãi làm dung môi trong các nghiên cứu khác nhau và có hằng số điện môi cao (37,5). Các quy trình tinh chế khác nhau để thu được các loại acetonitril khác nhau để sử dụng trong các nghiên cứu khác nhau (phân cực, quang phổ, v.v.) đã được báo cáo bởi nhiều nhà nghiên cứu.

Tham khảo thêm:

Bình luận Facebook

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Acetonitrile for HPLC, gradient grade, ≥99.9%”

Your email address will not be published. Required fields are marked *