Acetonitrile(ACN) HPLC Grade 4L

1,0

Acetonitrile(ACN) HPLC Grade

  1. Mã code: A9984
  2. Mã CAS: 75-05-8
  3. Quy cách: 4L
  4. Purity Grade Notes: Mobile phase for HPLC applications
  5. Công thức CTPT: C2H3N
  6. Tan trong nước
  7. Water: 0.01% max.
  8. Độ nhớt: 0.36 cP at 20°C
  9. Không màu
  10. Hãng Fisher Mỹ

10 in stock

SKU: 800THMST1 Categories: , Tag: