Agarose M for Electrophoresis

5.900.000

Agarose M for elactrophoresis

  1. Mã code: AB0013
  2. Mã CAS: 9012-36-6
  3. Quy cách: 250G
  4. Trữ nhiệt độ phòng
  5. Hãng Biobasic Canada

2 in stock