Ammonium Chloride, Certified AR, for Analysis, meets analytical specification of Ph.Eur., BP

(đánh giá) 0 đã bán

Liên hệ để báo giá

Ammonium Chloride, Certified AR

  1. Mã code: A/3920/53
  2. Mã CAS: 12125-02-9
  3. Quy cách: 500G
  4. Công thức hóa học: NH4Cl
  5. Dạng rắn
  6. Melting Point 340°C
  7. Formula Weight 53.49g/mol
  8. Hãng Fisher Mỹ

Còn: 1 sản phẩm

CONTACT WITH SBC SCIENTIFIC

🌍 568/52 Lê Văn Việt, Long Thạnh Mỹ, Tp. Thủ Đức, Tp HCM
💌 info@sbc-vietnam.com
📱 0945677929

Thông báo Himedia