Ammonium Sulfate >99%

890.000,0

Ammonium Sulfate >99%

  1. Mã code: A0502
  2. Mã CAS: 7783-20-2
  3. Quy cách: 1KG
  4. Molecular weight (NH4)2SO4 = 132.1
  5. Assay > 99 %
  6. Tan trong nước
  7. Trữ nhiệt độ phòng
  8. Hãng Duchefa Hà Lan

2 in stock