Arsenic Standard for ICP

Arsenic Standard for ICP (TraceCERT®, 1000 mg/L As in nitric acid)

  1. Mã code: 01969-100ML-F
  2. Quy cách: 100ML
  3. Grade certified reference material
    TraceCERT®
  4. Nồng độ: 1000 mg/L As in nitric acid
  5. Ứng dụng trong: Nông nghiệp, sản phẩm tẩy rửa, mỹ phẩm, đồ ăn thức uống, chăm sóc sắc đẹp
  6. Hãng Sigma Aldrich