Bacitracin, From Bacillus licheniformis

(đánh giá) 0 đã bán

Liên hệ để báo giá

Code: CMS208
Cas 1405-87-4
MW C₆₆H₁₀₃N₁₇O₁₆S = 1422.69
50,000 units/vial
100mg bột tan trong 1ml nước
Bột màu trắng hoặc màu be hút ẩm
Trữ 2-8oC
Hãng Himedia Labs

Đặt 6-10 tuần

Thông báo Himedia