Baird Parker Agar Base

1.200.000

Môi trường Baird Parker Agar Base

  1. Mã code: M043-500G
  2. Quy cách: 500G
  3. Dạng bột
  4. bảo quản nhiệt độ phòng
  5. hãng Himedia

5 in stock