Benzalkonium Chloride ≥95.0% (T)

Benzalkonium Chloride ≥95.0% (T)

 1. Mã code: 12060
 2. Mã cas: 63449-41-2
 3. Quy cách: 5G, 100G, 500G, 1KG
 4. Tên gọi khác: Alkylbenzyldimethylammonium chloride, Alkyldimethylbenzylammonium chloride
 5. Linear Formula C6H5CH2N(CH3)2RCl (R=C8H17 to C18H37)
 6. assay ≥95.0% (T)
 7. Dạng: Bán rắn
 8. Thành phần: benzyldimethyldodecylammonium chloride, ~70% (Purity (HPLC Area %))
  benzyldimethyltetradecylammonium chloride, ~30% (HPLC Minor Component (Area %))
 9. impurities ≤10% water
 10. ign. residue ≤0.1% (as SO4)
 11. Bảo quản nhiệt độ phòng
 12. Hãng Sigma Aldrich