Betulinic acid 97% HPLC

(đánh giá) 0 đã bán

Liên hệ để báo giá

Betulinic acid 97% HPLC

  1. Mã code: B8936-25MG
  2. Quy cách: 25mg
  3. Dạng bột
  4. assay ≥98% (HPLC)
  5. mp 295-298 °C (dec.) (lit.)
  6. Lưu trừ ở 2-8°C
  7. Hãng Sigma Aldrich

Thông báo Himedia