Bình nuôi cấy tế bào 25cm, 70ml

75.000

Bình nuôi cấy tế bào 25cm, 70ml (Tiệt trùng)

  1. Mã code: 70-8025
  2. Chất liệu nhựa PS
  3. 1 túi có 5 cái
  4. Tiệt trùng
  5. Hãng Biologix Mỹ