Bismuth(III) oxide, Puratronic®, 99.9995% (metals basis)

0,0

Bismuth(III) oxide, 99.9995% (metals basis)

  1. Mã code: 10658
  2. Mã cas: 1304-76-3
  3. Quy cách: 50G, 250G, 1KG
  4. Công thức Bi2O3  = 465.96
  5. Form: -20 Mesh Powder
  6. Boiling Point: ca 1890°
  7. Melting point817°
  8. Density8.9
  9. Tan trong axit, không tan trong nước và các hợp chất hữu cơ.
  10. Hãng Alfa Aesar UK