Biuret 98%

Biuret 98%

  1. Mã code: 15270-25G
  2. Mã cas: 108-19-0
  3. Quy cách: 25G
  4. Molecular Weight NH2CONHCONH2 = 103.08
  5. Tên gọi khác: Allophanic acid amide, Carbamoylurea
  6. assay 98%
  7. Dạng bột hoặc tinh thể
  8. impurities ≤1% water
  9. mp 185-190 °C (dec.) (lit.)
  10. Hãng Sigma Aldrich