Bộ dụng cụ nuôi cấy mô thực vật- Pakistan

750.000

Bộ dụng cụ nuôi cấy mô thực vật- Pakistan

  1. Pence kẹp inox dài 30
  2. Pence kẹp inox dài 25 cm
  3. Pence kẹp inox dài 16 cm
  4. Cán dao inox 11
  5. Hộp lưỡi dao 100 cái
  6. Kéo inox
  7. Muỗng xúc hóa chất 2 đầu inox
  8. Tham khảo bộ dụng cụ nuôi cấy mô cao cấp

19 in stock