Boric acid

900.000

Boric acid

  1. Mã code: B0503.1000
  2. CAS number 10043-35-3
  3. Quy cách: 1KG
  4. Molecular weight H3BO3 = 61.8
  5. Assay > 99 %
  6. Bảo quản: nhiệt độ phòng
  7. Hãng Duchefa Hà Lan

5 in stock