Bottom cellulose filter for E-914

(đánh giá) 0 đã bán

Liên hệ để báo giá

Bottom cellulose filter for E-914

  1. Mã code: 049569
  2. Quy cách: 100 cái
  3. Hãng Buchi Thụy Sĩ

Thông báo Himedia