Bromophenol Blue indicator BB2230

(đánh giá) 0 đã bán

1.250.000 chưa VAT

Bromophenol Blue indicator BB2230

  1. Mã code: BB2230
  2. Cas 115-39-9
  3. Molecular Weight C19H10Br4O5S = 669.96
  4. Quy cách: 25G
  5. Tên gọi khác: 3′,3′′,5′,5′′-Tetrabromophenolsulfonephthalein, Bromophenol Blue (BPB), Bromphenol Blue Sultone Form
  6. Dạng bột
  7. Thuộc nhóm: Dyes and Stains
  8. Trữ ở 18-25oC
  9. Hãng Biobasic Canada

còn 1 hàng

Thông báo Himedia