Bruker Standard Solvent

Bruker Standard Solvent

 1. Mã code: 900666-100ML
 2. Mã cas: 76-05-1
 3. Quy cách: 100ML
 4. Molecular Weight CF3COOH = 114.02
 5. Tên gọi khác: TFA in H2O/ACN, TFA, Trifluoroacetic acid solution
 6. grade for MALDI MS
 7. vapor density 3.9 (vs air)
 8. vapor pressure 97.5 mmHg
 9. contains 2.5% trifluoroacetic acid
  47.5% H2O
  50% acetonitrile
 10. bp 72.4 °C (lit.)
 11. mp -15 °C (lit.)
 12. density 0.921 at 25 °C
 13. Bảo quản nhiệt độ phòng
 14. Hãng Sigma Aldrich