Buffer Solution pH10.00 (Borate)

0

Buffer Solution pH10.00 (Borate)

  1. Mã code: J/2880/15
  2. Mã CAS: 1310-73-2
  3. Quy cách: 1L
  4. Đựng trong chai nhựa HDPE
  5. Dạng dung dịch, trong suốt
  6. Bảo quản nhiệt độ phòng
  7. Hãng Fisher Mỹ

2 in stock